BAG registratie

Klik op de knop hieronder om terug te gaan naar het dienst overzicht:

Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

BAG registratie

De Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat de informatie over het vastgoed in Nederland. In de BAG zijn gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart opgenomen. Recreatiewoningen, die tot vastgoed gerekend worden, zijn al sinds jaar en dag onderdeel van de BAG; het is verplicht om deze op te nemen en deze taak ligt bij de gemeenten.

Landelijk, via de Landelijke Actieagenda Vakantieparken, is afgesproken dat ook recreatieobjecten en standplaatsen een registratie in de BAG krijgen. De redenen daarvoor zijn:

Door recreatieobjecten en standplaatsen van een adres te voorzien wordt het mogelijk dat personen zich in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres kunnen inschrijven en dat deze personen voor de overheid vindbaar zijn. Dit is onder andere voor kwetsbare groepen op vakantieparken van belang. Toegang tot (sociale) voorzieningen is gekoppeld aan een registratie in de BRP. Zonder registratie is het voor deze personen onmogelijk om – indien nodig – de juiste zorg en steun te krijgen vanuit de overheid.

Criminelen zien de relatief anonieme vakantieparken als ideale schuilplaats. Overlast, criminaliteit en andere ondermijnende activiteiten krijgen zo vrij spel. Door recreatieobjecten van een adres te voorzien wordt een basis gecreëerd om ook verkregen informatie te koppelen aan een uniek object. Overheidsinstanties kunnen hierdoor gerichter optreden.

In het kader van algemene veiligheid is het voor hulpdiensten van belang dat zij weten waar een bepaald recreatieobject op een vakantiepark gelegen is. Dit kan in geval van bijvoorbeeld brand van levensbelang zijn.

BAG registratie

De BAG registratie een vrijbrief voor bewoning?

Aan het feit dat aan een recreatiewoning een adres wordt/is toegekend, kan de bewoner geen rechten ontlenen. De toekenning vindt plaats met het oog op registratie en verandert op zichzelf niets aan de (rechts-) positie van het verblijfsobject. Het toekennen van een adres zegt dan ook onder andere niets over de vraag of de recreatiewoning al dan niet permanent bewoond mag worden. De BAG registratie geeft de bewoners de mogelijkheid om zich op dat adres te laten inschrijven. 

Voor zover de bewoners zich al laten inschrijven, vindt inschrijving momenteel al plaats op het hoofdadres van het park. De BAG registratie van het recreatieobject of standplaats zorgt dus vooral voor een inschrijving op de juiste plek, het feitelijke adres, in plaats van op het hoofdadres. Dit maakt het terugdringen van illegale bewoning juist efficiënter, bijvoorbeeld omdat bij raadpleging van de BRP inschrijvingen gelijk duidelijk is wie waar verblijft.

Vitale Vakantieparken Drenthe liet in 2020 onderzoek uitvoeren naar mogelijke juridische, financiele en praktische bezwaren voor het opnemen van standplaatsen in de BAG. De notitie vindt je hier

BAG registratie

Het op orde maken van de BAG registratie

Binnen de Landelijke Actieagenda is afgesproken dat de Rijksoverheid en de provincies investeren in het ondersteunen van gemeenten om de BAG registratie op orde te maken. Overijsselse gemeenten kunnen een aanvraag doen voor deze ondersteuning. Een externe partij verzorgt in overleg de cartering, die de gemeente vervolgens inleest in de eigen systemen.

De gemeente dient ook de communicatie met de vertegenwoordigers van vakantieparken te verzorgen. Zolang het budget toereikend is, kan de ondersteuning geboden worden.

Neem contact op met het expertisecentrum voor meer informatie of om een intakegesprek te plannen.

De afspraken rondom de BAG en financiële ondersteuning van de gemeente loopt tussen de Rijksoverheid en Provincie Overijssel.

Het expertisecentrum kan gemeenten in contact brengen met de juiste personen voor meer informatie. Meer weten? Mail ons dan direct:

Neem direct contact met ons op

Wij reageren zo spoedig mogelijk!

Contactformulier

5 + 3 =

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: