Beleidsregels permanente bewoning vakantieparken onder de omgevingsweg
april 11, 2023

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeentes in hun aanpak van vitaliseren van vakantieparken. 

 

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Onder de Omgevingswet krijgen gemeenten meer ruimte om objectgebonden en persoonsgebonden omgevingsvergunningen te verlenen voor het permanent bewonen van recreatiewoningen. De keerzijde is dat verzoeken voor een dergelijke vergunning alleen goed gemotiveerd kunnen worden afgewezen. Om te voorkomen dat gemeenten in individuele gevallen een vergunning zouden moeten verlenen, hebben wij met collega’s van Vitale Vakantieparken Veluwe en Vitale Vakantieparken Drenthe een beleidsregel voor gemeenten laten opstellen.

In de beleidsregel wordt vastgelegd in welke gevallen uw gemeente al dan niet gebruik maakt van haar bevoegdheid om permanente bewoning toe te staan. Daarmee kunnen eventuele individuele aanvragen na invoering van de Omgevingswet gemotiveerd worden afgewezen, zodat de gewenste integrale benadering per park mogelijk blijft. Met een deugdelijke beleidsregel kan ook beter de druk worden weerstaan om, in het licht van de woningnood, bewoning van vakantiewoningen mogelijk te maken. 

Deze stukken (te downloaden) zijn relevant voor gemeenten:

Spreekuur
Op maandag 8 mei van 14.00-15.00 uur vindt een online spreekuur plaats, waar u uw eventuele vragen kunt stellen. Aanmelding kan via Fleuranne de Groot (f.degroot@expertisecentrumoverijssel.nl) Bij aanmelding ontvang u een Teams-link.

Ga terug naar het overzicht

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: