De gemeente Enschede wil de komende jaren inzetten op revitalisering van vakantieparken. Illegale bewoning op de vakantieparken staat de recreatieve toekomst in de weg en de gemeente wil deze dan ook terugdringen. Dat willen ze vooral doen door goed huisvestingsbeleid te voeren, door oog te hebben voor de verschillende groepen mensen en samen met de ondernemer te werken aan een goed toeristisch verdienmodel. Handhaving van de illegale bewoning is het sluitstuk.

Bekijk dit filmpje voor informatie en inspiratie!