Vier aan elkaar grenzende vakantieparken in de gemeente Ommen zijn aangemerkt als niet vitaal en door de gemeente uitgenodigd om aan te geven welke toekomst zich voor zichzelf zien. Zij hebben aangegeven dat zij alle vier graag een woonbestemming of dubbelbestemming (wonen en recreëren) willen verwerven. De gemeente kan daar niet zonder meer mee instemmen en wil goed bekijken welke problemen er spelen op de vakantieparken die ten grondslag liggen aan die wens en hoe deze opgelost kunnen worden.

Omdat eigendom, zeggenschap en belangen versnipperd zijn, lijkt een procesmatige aanpak in Ommen een juiste. Bekijk het filmpje dat kennis laat maken met het verhaal en de aanpak in Ommen!