Terugblik landelijk conges vitale vakantieparken
juni 22, 2022

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeentes in hun aanpak van vitaliseren van vakantieparken. 

In het kader van de Landelijke Actieagenda Vakantieparken vond op 2 juni een congres plaats in Assen. De grote en diverse opkomst benadrukte de brede interesse in dit thema. Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel tekende een samenwerking met noord-oost Nederlandse partners en Gedeputeerde de Witte reflecteerde op het thema vitale vakantieparken. Door het expertisecentrum werd ook de workshop ‘partners in revitalisering’ verzorgd.

Intensief programma

Tijdens het congres stond het vormen van een gezamenlijke blik op wat de komende jaren nodig is in de aanpak van vitale vakantieparken, netwerken en kennisdeling centraal. Tijdens het congres bleek dat bij het aflopen van de landelijke actieagenda eind 2022 het werk er nog niet op zit. Afgesproken is dat verkend wordt hoe we samen met andere partners in het land een vervolg kunnen geven aan de ingezette koers. 

In de deelsessies werden diverse onderwerpen aangesneden, zoals verevening bij transformatie, aanpak van onveilige situaties op vakantieparken en hoe eigenaren en overheid gezamenlijk kunnen optrekken in revitaliseringstrajecten. Deze laatstgenoemde workshop werd aangeboden door het expertisecentrum. De presentatie die gegeven werd is hier te downloaden. 

 

Samenwerking noord-oost Nederland

Gedeputeerde De Witte gaf aan hoe belangrijk het is om samen te werken op het thema vitale vakantieparken. De Overijsselse vakantieparken zijn van goede kwaltiteit, maar er zijn ook in Overijssel aandachtspunten. Een provinciedekkende aanpak kan verder versterkt worden door samenwerking met andere sterke partners. De voorzitter van de stuurgroep van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel, de heer Vroomen, tekende vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met de voorzitters van Vitale Vakantieparken Drenthe en Vitale Vakantieparken (Veluwe). Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht.   

Ga terug naar het overzicht

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: