Terugblik Overijssels congres Vitale Vakantieparken

Vrijdag 4 november 2022 

TERUGBLIK

Overijssels congres vitale vakantieparken

Op 4 november 2022 organiseerde het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssels een congres voor bestuurders en ambtenaren en (kennis)partners in Overijssel. Dit congres vond plaats bij een voorbeeldpark bij uitstek: de Beerze Bulten in Beerze, gemeente Ommen.

Ontmoeten, het delen van kennis en het inspireren aan de hand van concrete casussen stond centraal. 

 

Lees en bekijk de casussen die tijdens het congres aan de orde kwamen:

 

 

 

 

Video Overijssels congres vitale Vakantieparken

door Say Yeah Media

Foto’s

door Janneke Veldman

Het congres in tekeningen

door De Verbeelder, REMCO

Terugblik break out sessies

Terugblik deelsessie 1

Sterke toename van overnames van vakantieparken – een kans of bedreiging?

Vakantieparken zijn interessant voor investeerders, zowel corporate als particulier. De overnamegolf door ketens houdt de gemoederen (en de media!) flink bezig. In deze deelsessie kwam aan de orde wat er precies gebeurt.

Ton Vermeulen, van NRIT Media lichtte het onderzoek toe wat hij in opdracht van het Ministerie van BZK met enkele andere partijen had uitgevoerd naar overnames van vakantieparken. Aan de hand van zijn presentatie werden aanwezigen meegenomen in de belangrijkste resultaten van het onderzoek. De presentatie is hier te downloaden.  

Uit het onderzoek blijkt dat het opkopen van vakantieparken minder snel gaat en minder inpactvol is dan de media doet geloven. Aan de orde kwam dat een overname door ketens kansen (investeringen in park en marketing regio) en bedreigingen (verschraling aanbod en verminderde binding met de regio) met zich meebrengen. Het is van belang welke partij vertrekkend is en welke partij er in de plaats komt. Tijdens de sessie kwam aan de orde dat bij instanties bij transacties alertheid moeten zijn op mogelijke criminele investeringen en de mogelijkheid om via de APV een BIBOB-onderzoek uit te voeren. Daarnaast werd gewezen op het gevaar van uitponding bij bedrijfsovernames; dit wordt in het kader van vitale vakantieparken als een bedreiging gezien voor de bedrijfsmatige exploitatie. In de Kennisbank van deze website staat een handreiking met tips om de bedrijfsmatige exploitatie zo goed mogelijk te borgen. 

Terugblik deelsessie 2

Het aanpakken van illegale bewoning op vakantieparken

Maar liefs 5.150 personen staan bij de gemeente (in de BRP) ingeschreven op het adres van een Overijssels vakantiepark. In de meeste gevallen staat het bestemmingsplan deze bewoning niet toe. Gemeenten willen illegale bewoning graag aanpakken, maar hoe doe je dat in deze tijden van krapte op de woningmarkt en onderbezetting in het team handhaving? En hoe voorkom je dat het vakantiepark weer in hetzelfde patroon terugvalt na een tijdje?  

In Overijssel zijn onder meer de gemeenten Staphorst en Enschede voortvarend aan de slag met het aanpakken van illegale bewoning. Jikke van Haeften namens Staphorst en Laura Tuller namens Enschede deelden hun ervaringen met de aanwezigen en gaven de nodige tips. Zo vertelden ze over het belang van draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie en over de noodzaak van een integrale aanpak. Handhaving is daar een onderdeel van. Het is belangrijk daarnaast collega’s uit andere vakgebieden, zoals vrijetijdseconomie en het sociale domein, te betrekken bij het aanpakken van illegale bewoning. Ook het college van burgemeester en wethouders moeten achter die integrale aanpak staan. 

De aanpak van Enschede werd in een video weergegeven, die video vindt u hier

Het Expertisecentrum heeft mede op basis van de ervaringen van beide gemeenten een handreiking gemaakt voor de aanpak van illegale bewoning op vakantieparken. Deze handreiking komt binnenkort beschikbaar in onze Kennisbank. Deze handreiking vormt ook de basis voor de kennissessies die het Expertisecentrum begin 2023 organiseert over het onderwerp voor gemeenten die concreet aan de slag willen. 

Vitale vakantieparken Overijssel
Bekijk nu het magazine van 2022.

Klik op de afbeelding of op de knop hieronder:

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: