Eerste kennistafel Vitale Vakantieparken Overijssel
november 23, 2021

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeentes in hun aanpak van vitaliseren van vakantieparken. 

Het expertisecentrum heeft als taak om kennis te genereren en te delen. In het kader daarvan is in november 2021 de eerste kennistafel Vitale Vakantieparken Overijssel georganiseerd bij het SBB bezoekerscentrum op de Sallandse Heuvelrug.

Het doel van de kennistafel is:

  • Leren van de processen die bij andere gemeentes doorlopen worden
  • Het opdoen van een relevant netwerk op dit thema
  • Het verwerven van (externe) kennis door gastsprekers uit te nodigen voor specifieke onderwerpen
  • Het destilleren van gezamenlijke uitdagingen waar we in gezamenlijkheid in kunnen optrekken

Beleidsambtenaren economie en ruimtelijke ordening namen deel aan de eerste kennistafel. Het ontmoeten van collega’s die met dezelfde problematiek te maken hebben werd als zeer waardevol ervaren en er werden aan de hand van casussen ervaringen uitgewisseld.

De kennistafel krijgt een vervolg in het voorjaar van 2022. Wil je uitgenodigd worden? Meld je dan even aan via info@expertisecentrumoverijssel.nl

Ga terug naar het overzicht

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: