Informatiebijeenkomst BAG-registratie standplaatsen en recreatiewoningen
april 13, 2022

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeentes in hun aanpak van vitaliseren van vakantieparken. 

Op 10 mei 2022 wordt van 13.00 tot 14.30 uur een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor de registratie van Adressen en Gebouwen (BAG) van standplaatsen en recreatiewoningen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel i.s.m. Antea Group.

Deze registratie is één van de actiepunten in de landelijke actieagenda Vakantieparken 2021-2022. In deze actieagenda werken o.a. gemeenten (VNG), provincies (IPO) en het rijk vanuit verschillende invalshoeken (economie, ruimtelijke ordening, veiligheid, ondermijning en sociaal-maatschappelijk) samen aan het oplossen van de veelal complexe vraagstukken die op sommige vakantieparken spelen. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is het op orde brengen van de informatiepositie van deze parken en de mensen die er verblijven.

Mensen die in een recreatieobject (met name stacaravans en chalets) wonen kunnen zich niet altijd laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) op het adres waar ze daadwerkelijk verblijven. De oplossing hiervoor is het toekennen van adressen aan recreatieobjecten op de vakantieparken door middel van het objecttype standplaats uit de BAG.

Na het toekennen van deze adressen en het registreren in de BAG, kunnen personen zich inschrijven op deze adressen. Hierdoor kunnen alle overheden inclusief hulpdiensten deze informatie inzien. Door deze manier van registreren kan de werkelijke situatie en de eventuele problematiek die speelt rond permanente bewoning/ veiligheid/ leefbaarheid beter gelokaliseerd en daarmee in kaart gebracht en aangepakt worden.

Overijsselse gemeenten kunnen voor het karteren en adresseren van de ontbrekende standplaatsen op vakantieparken kosteloos gebruik maken van de diensten van Antea Group. Het rijk en de provincie Overijssel betalen deze kosten. Om u hier over te informeren organiseren de provincie Overijssel en het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel, mede namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, deze bijeenkomst.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

– Welkom (Rolf Teunis, provincie Overijssel)

– Toelichting provincie dekkende aanpak vitalisering vakantieparken en rol provincie bij actiepunt BAG-registratie van standplaatsen en recreatiewoningen (Rolf Teunis, provincie Overijssel)

– Aanleiding en urgentie, wet- en regelgeving BAG en doorontwikkeling BAG naar Samenhangende objectenregistratie (Damir Brnobic, ministerie van BZK)

– Achtergrond van de basisregistraties, ervaringen bij BAG registratie van recreatieobjecten, de juridische achtergrond en uitleg van de werkzaamheden voor gemeenten (Maartje van Benten, Antea Group)

– Vervolgstappen en afsluiting (Rolf Teunis, provincie Overijssel)

 

Geïnteresseerde medewerkers van de gemeenten in Overijssel kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar: info@expertisecentrumoverijssel.nl.

NB Voor deze online informatiebijeenkomst zijn alle BAG-medewerkers en medewerkers Recreatie en Toerisme van de 25 Overijsselse gemeenten ook reeds uitgenodigd per email.

 

Ga terug naar het overzicht

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: