Onderzoek veiligheid en leefbaarheid

Klik op de knop hieronder om terug te gaan naar het overzicht met alle diensten:

Onderzoek veiligheid en leefbaarheid op vakantieparken

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeenten in het krijgen van meer inzicht in de opgaven rondom (sociale) veiligheid op vakantieparken. Samen met een onderzoeksbureau wordt dan onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van veiligheids-, leefbaarheids- en aanverwante (sociale) problematiek op vakantieparken.

Daarnaast is er aandacht voor de weerbaarheid van gemeenten, vakantieparkondernemers en burgers (die op een vakantiepark verblijven) tegen ondermijning. Er wordt met name gebruik gemaakt van openbare bronnen en gemeentelijke informatie en er worden schouws uitgevoerd binnen dit onderzoek.

In drie Overijsselse gemeenten werd het onderzoek in 2023 uitgevoerd. In drie andere gemeenten wordt in 2024 het onderzoek verricht. Gemeenten die ook interesse hebben in dit onderzoek, kunnen zich melden hiervoor.

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende acties worden ondernomen:

  • Agenderen van de aangetroffen problematiek binnen de gemeenten en andere veiligheidspartners;
  • Prioriteren van de vakantieparken waarbij een integrale controle zal gaan plaatsvinden;
  • Het inschakelen van het RIEC ON bij ondermijningssignalen;
  • Het inschakelen van samenwerkende partijen onder het LSI-convenant bij sociale problematiek;
  • Het vormgeven van andere interventies dan een integrale controle. Denk hierbij ook aan een preventieve aanpak om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten tegen ondermijning.

Neem direct contact met ons op

Wij reageren zo spoedig mogelijk!

Contactformulier

12 + 10 =

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: