Parkenbank Overijssel als bouwsteen monitoring
december 16, 2022

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeentes in hun aanpak van vitaliseren van vakantieparken. 

De laatste maanden is gewerkt aan het inrichten van een parkenbank in Overijssel. Deze parkenbank biedt overzicht op welke parken er zijn en welke kenmerken zij hebben. Het document biedt een basis en kan de komende jaren verrijkt worden en geraadpleegd worden. 

Per gemeente is geïnventariseerd welke parken er liggen, hoe groot zij zijn (in hectaren en aantal eenheden) en wat de eigendomssituatie is. De parkenbank is verstrekt aan gemeenten.

Eerste bouwsteen
De parkenbank vormt de eerste bouwsteen voor een monitoringssysteem, dat gemeenten en het expertisecentrum inzicht geeft in de opgaven en zorgt dat vanuit betere informatie en sneller gehandeld kan worden. Het monitoringssysteem is op de Veluwe al in gebruik en wordt op termijn naar het voorbeeld op de Veluwe ontwikkeld. 

Verrijking

De komende jaren wordt de parkenbank verder verrijkt met informatie. Aan gemeenten is onlangs al gevraagd om daar een slag in te maken. Inmiddels ligt er een goede basis. Daaruit is bijvoorbeeld op te maken dat Overijssels 353 campings en vakantieparken telt. Op 238 vakantieparken zijn (semi-)permanente eenheden zoals stacaravans of recreatiewoningen aanwezig. Bij ongeveer de helft van de parken zijn de gronden in eigendom van een ondernemer. Bij de andere helft is er sprake van uitponding of een andere eigendomsconstructie zoals erfpacht. 

Er zal toegewerkt worden naar een online en altijd geactualiseerde parkenbank die te raadplegen is door gemeenten en waaraan zij zelf informatie kunnen toevoegen. Tot die tijd kunnen gemeenten hun eigen versie van de parkenbank raadplegen, die onlangs toegestuurd is aan alle beleidsmedewerkers recreatie en toerisme, of de nieuwste versie opvragen via info@expertisecentrumoverijssel.nl.  

Ga terug naar het overzicht

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: