Procesbegeleiding

Klik op de knop hieronder om terug te gaan naar het dienst overzicht:

Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Procesbegeleiding

De aanpak van niet-vitale vakantieparken is zeer complex. Problemen zijn vaak sluimerend ontstaan en situaties duren soms al decennia voort. Er zijn veel stakeholders en iedereen heeft een eigen belang. Er is soms veel kennis en ervaring nodig om alle facetten van een aanpak in beeld te krijgen en de goede (volgorde van) stappen te kunnen zetten. Bijvoorbeeld op vakantieparken waar een herstructurering op handen is en bestemmingsplanwijziging nodig is zijn bepaalde acties vanuit de gemeente nodig waar specifieke kennis van vakantieparken voor nodig is. Ook het terugdringen van illegale bewoning op vakantieparken is complex. Het vergt dan kennis en geduld om stap voor stap naar een oplossing toe te werken. De ervaring leert dat dit nooit in een rechte lijn gaat. Soms kunnen enkele stappen vooruitgezet worden, om er vervolgens weer één achteruit te moeten doen.

Procesbegeleiding

Ondersteuning

De ervaren professionals van het expertisecentrum ondersteunen gemeenten in het zetten van de juiste stappen. Besproken wordt welke stappen wanneer gezet worden en welke informatie nodig is om afgewogen beslissingen te nemen. Vaak beschikt het expertisecentrum over nuttige informatie in de vorm van eigen kennis, documenten of handreikingen of is er iemand bij het expertisecentrum bekend die een leerervaring kan delen met de gemeente.

Onze ervaring is dat soms een enkel gesprek al voldoende is voor uw gemeente om een volgende stap te kunnen zetten.
In andere gevallen kan het Expertisecentrum uw gemeente langdurig en intensiever begeleiden.

Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Voor wie? / Rolverdeling

Het Expertisecentrum kan zich binnen de procesbegeleiding richten op het ondersteunen van de verantwoordelijke ambtenaar of een rol vervullen in het informeren van bestuurders en/of het bespreken van stappen met vertegenwoordigers van het betreffende vakantiepark.

De ervaren professionals van het Expertisecentrum ondersteunen gemeenten in het zetten van de juiste stappen. We bespreken met u welke stappen we wanneer kunnen zetten en welke informatie nodig is om afgewogen beslissingen te nemen.

 

Vaak beschikt het Expertisecentrum over nuttige informatie in de vorm van eigen kennis, documenten of handreikingen. Of kennen wij andere partners die leerervaringen met uw gemeente kunnen delen.

Onze ervaring is dat soms een enkel gesprek al voldoende is voor uw gemeente om een volgende stap te kunnen zetten. In andere gevallen kan het Expertisecentrum uw gemeente langdurig en intensiever begeleiden.

Procesbegeleiding

Agenderen

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeenten om het thema vitalisering vakantieparken binnen de eigen organisatie of bij de partners te agenderen. Het expertisecentrum doet dit aan de hand van gegevens over de parken in de betreffende gemeente en aansprekende voorbeelden van andere gemeenten. Er kan bijvoorbeeld een presentatie verzorgd worden voor het college of de gemeenteraad of een document aangeleverd worden.

Het expertisecentrum kan ook helpen om strategieën te ontwikkelen waarbij ook de rollen van de gemeente, de parken, het expertisecentrum en eventuele andere partners aan bod komen.

Wilt u in contact komen met het expertisecentrum? Klik dan op link hieronder:

Neem direct contact met ons op

Wij reageren zo spoedig mogelijk!

Contactformulier

3 + 3 =

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: