Werken aan een toeristische toekomst voor vakantieparken  

‘Weer opnieuw toeristisch worden’ gaat nooit vanzelf, er is altijd een prikkel van buiten nodig 

Luister aflevering 2 hieronder:

Het is snel duidelijk hoe belangrijk toerisme is voor de gemeente Steenwijkerland: tegenover elke 1000 inwoners van de gemeente staat een vakantiepark. En om het plaatje compleet te maken: een derde van haar oppervlakte is een Natura2000-gebied. Steenwijkerland werkt daarom actief aan vitale vakantieparken, vertelt wethouder Bram Harmsma: “We investeren bewust in het toerisme.” 

“Dat toerisme zo’n groot deel is van onze samenleving en onze economie, geeft een speciale verantwoordelijkheid”, legt de wethouder uit. Veel voorzieningen in Steenwijkerland, zoals een supermarkt, leunen op de inkomsten van het toerisme. Die afhankelijkheid zorgt er ook voor dat deze voorzieningen enigszins kwetsbaar zijn. Anderzijds legt de grote stroom aan toeristen een bepaalde druk op de leefbaarheid. In Steenwijkerland ligt de focus daarom op het toekomstbestendig laten groeien van toerisme: “We hebben hier alle hens aan dek.” 

Bij een niet vitaal vakantiepark, snel in gesprek over de signalen
De lokale overheid moet een bepaalde mate van grip houden op het toerisme, vindt Harmsma. De gemeente besteedt veel tijd aan het contact met de vakantieparken. Onder meer om in te kunnen grijpen als een park niet meer vitaal is of dreigt af te glijden. Er kan zichtbaar iets mis zijn, vertelt hij: “We weten hoe laat het is als we meldingen krijgen van overlast en gordijnen zijn dicht of er staan veel busjes met niet-Nederlandse kentekens.” Maar ook op andere manieren ontdekt Steenwijkerland dat er verpaupering op de loer ligt: er komt minder toeristenbelasting binnen vanuit een park. Of gasten van een park vragen gedoogbeschikkingen aan voor permanente bewoning. Een ander signaal dat het mis gaat is dat het moeilijk is om contact te krijgen met de ondernemer of eigenaarsvereniging.   

Zo kun je toerisme laten groeien
Ondernemers of eigenaren met een verpauperd vakantiepark, hebben niet bewust gekozen voor de situatie waarin ze zijn beland. “En dan kom je er meestal ook niet meer vanzelf uit.” Dat betekent dat er een prikkel van buiten nodig is om uit de impasse te komen. Dat kan bijvoorbeeld door een overname. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld planologisch iets aangepast moet worden. Een ondernemer heeft soms letterlijk ruimte nodig om te kunnen investeren. Of er is een andere aanpassing nodig waar de gemeente invloed op heeft. Uiteindelijk lossen eigenaren het wel op als er waardevermeerdering in beeld is, maar het moet wel kunnen. Bram Harmsma: “We kijken in Steenwijkerland heel nauwgezet wat de ondernemer nodig heeft om op zijn park het toerisme weer te laten groeien.” 

Aanpassing bestemmingsplan voor vakantiepark: een belangrijk moment
Jeske van Gerven, projectleider van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel geeft aan dat het bestemmingsplan een belangrijk instrument is. “Een goed bestemmingsplan geeft vakantieparken de juiste kaders. Het is essentieel dat deze aansluit op waar je naartoe wilt als gemeente. Tegelijk moet je ontwikkelruimte bieden om ervoor te zorgen dat ze met hun tijd kunnen meegaan, om een goed aanbod te hebben dat aansluit op hun doelgroep.” Met name bij parken met een eigenaarsvereniging geldt dat het belangrijk is om de kwaliteit op de lange termijn goed te borgen, omdat juist op deze parken vaker oneigenlijk gebruik ontstaat en dit sterk samenhangt met een mindere kwaliteit.” Bij een bestemmingsplanwijziging heb je elkaar als overheid en eigenaar nodig en dat is het perfecte moment om als gemeente aan te geven welke opvattingen je hebt over toerisme en welke randvoorwaarden daar bij horen.”  

Altijd in contact blijven met de eigenaar van het vakantiepark
In alle gevallen geldt: het is belangrijk om altijd in gesprek te blijven met de parkbeheerder, eigenaar of eigenaarsvereniging van een minder vitaal vakantiepark. Van Gerven: “Vraag hen wat hun park nodig heeft om weer vitaal te worden. Parkeigenaren van niet-vitale parken kiezen graag voor permanente bewoning, maar dat bevordert toerisme niet. Kies je er als gemeente vervolgens voor om dit te gedogen of te legaliseren? Zorg dan wel dat je weet wie er woont, wie de eigenaar is en welke regels er gelden.”  

Toerisme next level: ‘van promotie naar gebiedsmanagement’
Wethouder Harmsma is optimistisch over de toekomst. Want grip hebben op de vitaliteit van vakantieparken is belangrijk, maar niet alles. Steenwijkerland gaat nog een stap verder. “Waar we eerst vooral inzetten op de promotie van onze omgeving, werken we nu vooral aan gebiedsmanagement: waar willen we dat mensen zijn en hoe verleiden we ze daartoe? En hoe verhoudt zich het vakantiepark tot andere parken in de omgeving en zijn er bijvoorbeeld combinaties te maken met natuur of agrarische functies. We willen én moeten dat actief oppakken met de ondernemers. Dat werkt goed, want we hadden al een structuur van nauw contact met de vakantieparken. Dat breiden we nu uit, waarbij we de ondernemers ook een rol geven in het samen verder ontwikkelen van toerisme in Steenwijkerland.”  

Directe links naar relevante documenten/kennis: 

Ga terug naar het overzicht

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: