Vitale vakantieparken Overijssel

Schouwformulier

  • Vermeld de uitkomsten in schouwformulier duidelijk, gedetailleerd en objectief
  • Sommige informatie kun je niet achterhalen door te kijken, maar wel tijdens een gesprek met een bewoner of bezoeker
  • Met gebruiker worden zowel bewoners als bezoekers bedoeld in het formulier
  • Maak foto’s
  • Verzamel voorinformatie uit systemen om een algemeen beeld te vormen

Expertisecentrum Overrijssel | Rapportage controle permanente bewoning