Taskforce toezicht en handhaving staat klaar voor gemeenten!
april 07, 2023

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeentes in hun aanpak van vitaliseren van vakantieparken. 

Het gaat goed op de Overijsselse vakantieparken. Maar liefst 74% van de parken zijn voorbereid op een mooie toekomst (ook wel ‘vitaal’ genoemd). Op 26% van de parken ligt nog een opgave. Op deze vakantieparken wordt vaker dan gemiddeld (illegaal) gewoond en zijn er soms zorgen om de veiligheid.

‘Een zichtbare overheid’ en ‘een goede informatiepositie’ zijn veelgehoorde wensen bij gemeenten, als het gaat om het meer grip krijgen op (vermeende) problematiek. Vaak gaat het om illegale bewoning, soms in combinatie met (vermoedens) van criminaliteit en ondermijning. Het invullen van die wensen voor gemeenten blijkt echter lastig: er is vaak te weinig capaciteit beschikbaar en er is geen specifieke kennis voorhanden over waar toezichthouders het beste op kunnen letten wanneer ze een vakantiepark bezoeken. 

Van links naar rechts: Randy Tjong-a-Hung, Fleuranne de Groot, Lionel Cardogan

Taskforce voor extra toezicht en handhaving

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel stelt daarom een ‘Taskforce’ ter beschikking aan gemeenten om tijdelijk extra toezichthoudende taken uit te voeren op vakantieparken. De Taskforce, bestaande uit twee zeer ervaren toezichthouders en een handhavingsjurist, kan desgewenst een gemeente bijstaan. Dat kan nodig zijn omdat de gemeente meer zicht wil krijgen op wat er zich afspeelt op een vakantiepark (inventarisatie) en daarna wil beslissen wat vervolgstappen zijn. Het kan ook zijn dat de gemeente al besloten heeft om te gaan handhaven en relevant bewijsmateriaal wil verzamelen, maar zelf (tijdelijk) niet in staat is om dit uit te voeren en/of kennis ontbeert om dit op de juiste manier te organiseren.

 

Handhavingsjurist

Een handhavingsjurist staat gemeenten bij in het proces van eerste inventarisatie tot een eventuele rechtsgang. De taskforce werkt in opdracht van de gemeente, en de toezichthouders worden dus tijdelijk benoemd door een gemeente om taken te kunnen uitvoeren. De toezichthouders rapporteren hun bevindingen, zorgen voor borging binnen de gemeentelijke systemen en geven, samen met de juridisch adviseur/handhavingsjurist, adviezen voor een vervolg. De acties van de taskforce zijn gericht op het geven van een tijdelijke impuls aan een gemeente, zodat zij eventuele achterstanden kunnen inlopen en extra inhoudelijke- en proceskennis opdoen voor de toekomst.

 

Onze collega Fleuranne de Groot, juriste, stelde zich onlangs al voor, lees hier haar verhaal. 

Ga terug naar het overzicht

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: