Team expertisecentrum uitgebreid
april 05, 2023

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeentes in hun aanpak van vitaliseren van vakantieparken. 

Maak kennis met jurist Fleuranne de Groot

“Mijn missie is om mensen, bedrijven en organisaties te helpen aan de kennis die zij niet in huis hebben”

Mijn naam is Fleuranne de Groot, ben 38 jaar en woon in Steenwijk. Binnen het expertisecentrum ga ik gemeenten voorzien van juridisch advies en het vormen van een aanpak van zaken die een juridisch element in zich hebben. Ik heb daarvoor mijn eigen kennis in huis, kan leunen op een fijn netwerk én op de ogen en oren van twee toezichthouders die namens het expertisecentrum controles kunnen uitoveren op vakantieparken in Overijssel. 

Zorgen en problemen wegnemen
Mijn missie is om mensen, bedrijven en organisaties te helpen aan kennis die zij niet in huis hebben. Een rol binnen het expertisecentrum past mij dan ook heel goed. Ik biedt juridische hulp en zorg voor oplossingen om zorgen en problemen, die gemeenten kunnen hebben, weg te nemen zodat ze zich kunnen richten op wat zij belangrijk vinden.

Vraagstukken openbare orde
Na mijn masterstudie rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen (straf- en civielrecht) ben ik mij gaan bekwamen in het bestuursrecht. Ik werk nu al jaren voor overheidsorganisaties. Als jurist, adviseur en docent houd ik mij met name bezig met vraagstukken op het snijvlak van het sociaal en ruimtelijk domein en openbare orde recht. Ik ben gespecialiseerd in de problematiek rond personen met verward gedrag, woonoverlast en bestuursrechtelijke handhaving. Behalve voor het expertisecentrum, ben ik ook werkzaam in mijn eigen juristenkantoor, genaamd Oosterveen & de Groot.  

Coördinerende rol bestuursrechtelijke handhaving
Een programma zoals het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel is voor mij geen vreemde. Ook voor een andere provincie heb ik als jurist daar al een rol in. Binnen het Overijsselse expertisecentrum heb ik een coördinerende rol als het gaat om de ondersteuning en advisering ten aanzien van de bestuursrechtelijke handhaving van permanente bewoning op recreatieparken.

Zo ga ik gemeenten adviseren bij bestuursrechtelijke middelen om vakantieparken de goede kant op te sturen. Dat gaat onder andere over bestemmingsplannen, vergunningen, toezicht en handhaving. Collega-juristen, medewerkers en bestuurders van gemeenten kunnen bij mij terecht voor juridisch advies én ondersteuning bij beleid en uitvoering. Dat geldt ook voor het bijspijkeren van hun juridische kennis bij vraagstukken ten aanzien van Vitale Vakantieparken.

Meer informatie?
Wilt u meer over weten? Neem dan contact met mij op: f.degroot@expertisecentrumoverijssel.nl.

Ga terug naar het overzicht

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: