Expertisecentrum

vitale vakantieparken Overijssel

 Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeenten in hun aanpak van vitale vakantieparken. Hiervoor is een provincie dekkende aanpak nodig. Het expertisecentrum biedt kennis en informatie, procesbegeleiding en stelt handreikingen en instrumenten ter beschikking. Het gaat om vakantieparken die voor een revitaliseringsopgave staan, gaan die transformeren naar een andere functie of waar signalen zijn van veiligheids- of leefbaarheidsproblemen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Meld u nu aan voor de nieuwsbrief.

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

5 + 12 =

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Meld u nu aan voor de nieuwsbrief.

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Bijna driekwart van de vakantieparken in Overijssel (74%) is vitaal, blijkt uit het vitaliteitsonderzoek van 2019.

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel heeft verschillende instrumenten beschikbaar, waaronder een quickscan waarmee snel inzicht gekregen wordt in hoeverre een vakantiepark vitaal is of niet.

  Expertisecentrum

  Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken ondersteunt gemeenten bij het vitaliseren van vakantieparken voor een leefbare omgeving in een gastvrij Overijssel.

   Werkwijze

   Het expertisecentrum werkt per parkcasus mee aan de opgaves waar gemeenten voor staan. Ook doet het expertisecentrum aan kennisdeling en -ontwikkeling.

    Kennisbank

    De kennisbank beschikt over relevante kennis als het gaat om vitale vakantieparken. Het gaat om eigen kennis en om verwijzingen naar informatie van andere partijen.

    Aanleiding

    Aan de slag met vitaliteit

    Het thema ‘Vitale Vakantieparken’ staat hoog op de agenda van gemeentes, provincies en het Rijk. Dat is logisch, want vitale parken bieden veel meerwaarde voor de lokale economie en dragen bij aan leefbaarheid van een gebied.

    Niet-vitale parken leveren deze meerwaarde niet en zorgen mogelijk zelfs voor problemen. Op niet-vitale parken kan er sprake zijn van permanente of tijdelijke illegale bewoning. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare groepen. Daarnaast zijn er vaker dan gemiddeld problemen met veiligheid en leefbaarheid. Niet-vitale vakantieparken zijn ook vatbaar voor ondermijnende criminaliteit.

    Vitaliseren van vakantieparken
    Ondersteuning van gemeenten is gewenst, omdat het vaak ontbreekt aan de juiste expertise en ervaring.

    Onderzoek

    Vitaliteitsonderzoek in Overijssel

    Onderzoek

    Vitaliteitsonderzoek in Overijssel

     Verreweg de meeste vakantieparken in Overijssel zijn vitaal als recreatief park. Dat blijkt uit het vitaliteitsonderzoek dat in 2019 is uitgevoerd. 

    Het gaat om bijna driekwart van de parken (74%). Van deze vitale vakantieparken is zelfs 14 procent koploper in de recreatieve sector.  Om de overige vakantieparken (26%) te versterken is er voor Overijssel een provinciedekkende aanpak ontwikkeld. Het gaat dan om de parken die volgens onderzoek vallen in de categorieën ‘zorgenkindjes’ of ‘achterblijvers’. Het Expertisecentrum Overijssel Vitale Vakantieparken voert deze aanpak, samen met partners, uit.

    Klik hier om het onderzoek op een externe website te bekijken

    %

    Vitale parken

    Oplossing

    Kennisdeling

    Het expertisecentrum deelt kennis over vraagstukken rondom vakantieparken, volgt alle ontwikkelingen op de voet en doet handreikingen.  

    Neem direct contact met ons op

    Wij reageren zo spoedig mogelijk!

    Contactformulier

    6 + 11 =

    Expertisecentrum
    Privacybeleid

    Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

    Privacybeleid

    Contactgegevens

    Neem direct contact op met het expertisecentrum:

    Social media

    Volg ons via de volgende kanalen: