Toezicht en handhaving

Klik op de knop hieronder om terug te gaan naar het overzicht met alle diensten:

Vitale vakantieparken Overijssel

Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Toezicht en handhaving

Het gaat goed op de Overijsselse vakantieparken. Maar liefst 74% van de parken zijn voorbereid op een mooie toekomst (ook wel ‘vitaal’ genoemd). Op 26% van de parken ligt nog een opgave. Op deze vakantieparken wordt vaker dan gemiddeld (illegaal) gewoond en zijn er zorgen om de veiligheid.

‘Een zichtbare overheid’ en ‘een goede informatiepositie’ zijn veelgehoorde wensen als het gaat om het meer grip krijgen op (vermeende) problematiek. Vaak gaat het om illegale bewoning, soms in combinatie met (vermoedens) van criminaliteit en ondermijning. Het invullen van die wensen op gemeenteniveau blijkt echter lastig: er is vaak te weinig capaciteit beschikbaar en er is geen specifieke kennis voorhanden over waar toezichthouders het beste op kunnen letten wanneer ze een vakantiepark bezoeken.

Toezicht en handhaving

Taskforce

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel stelt daarom een ‘taskforce’ ter beschikking aan gemeenten om tijdelijk extra toezichthoudende taken uit te voeren op vakantieparken. Dat kan nodig zijn omdat de gemeente meer zicht wil krijgen op wat er zich afspeelt op een vakantiepark (inventarisatie) en vervolgens wil beslissen wat vervolgstappen zijn. Het kan ook zijn dat de gemeente al besloten heeft te willen gaan handhaven en relevant bewijsmateriaal wil verzamelen. Een handhavingsjurist staat gemeenten bij in het proces van eerste inventarisatie tot een eventuele rechtsgang. De taskforce werkt in opdracht van de gemeente, en de toezichthouders worden dus tijdelijk benoemd door een gemeente, om taken te kunnen uitvoeren. De toezichthouders rapporteren hun bevindingen, zorgen voor borging binnen de gemeentelijke systemen en geven, samen met de handhavingsjurist, adviezen voor een vervolg. De acties zijn gericht op het geven van een tijdelijke impuls aan een gemeente, zodat zij eventuele achterstanden kunnen inlopen en extra inhoudelijke- en proceskennis opdoen voor de toekomst.

Kan de taskforce toezicht en handhaving een rol vervullen in jouw gemeente of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Fleuranne de Groot: f.degroot@expertisecentrumoverijssel.nl of 06-43532710.  

Vitale vakantieparken Overijssel

Digitaal spreekuur

Iedere woensdag houden de handhavingsjuriste en de toezichthouders van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel een digitaal spreekuur. 

Het spreekuur is bedoeld voor ambtenaren van Overijsselse gemeenten. Zij worden uitgenodigd om op een laagdrempelige manier vragen te stellen en dilemma’s voor te leggen over het houden van toezicht op vakantieparken en het legaliseren, gedogen of handhaven van overtredingen op het bestemmingsplan, waaronder bewoning van vakantieparken. 

Het digitale spreekuur vindt iedere woensdag plaats tussen 9.00 en 10.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Klik hier om deel te nemen (via MS Teams).

Digitaal spreekuur

Iedere woensdag houden de handhavingsjuriste en de toezichthouders van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel een digitaal spreekuur. 

Het spreekuur is bedoeld voor ambtenaren van Overijsselse gemeenten. Zij worden uitgenodigd om op een laagdrempelige manier vragen te stellen en dilemma’s voor te leggen over het houden van toezicht op vakantieparken en het legaliseren, gedogen of handhaven van overtredingen op het bestemmingsplan, waaronder bewoning van vakantieparken. 

Het digitale spreekuur vindt iedere woensdag plaats tussen 9.00 en 10.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Klik hier om deel te nemen (via MS Teams).

LET OP: Op woensdag 26 juli en woensdag 2 augustus 2023 gaat het spreekuur niet door ivm vakanties. 

Maak kennis met onze handhavingsjurist Fleuranne de Groot
Klik op de link om haar verhaal te lezen:

Neem direct contact met ons op

Wij reageren zo spoedig mogelijk!

Contactformulier

5 + 5 =

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: