Versterken informatiepositie

Klik op de knop hieronder om terug te gaan naar het overzicht van alle diensten:

Versterken gemeentelijke informatiepositie op vakantieparken

 Het op orde brengen van de informatie op een vakantiepark ziet het Expertisecentrum als een onmisbaar onderdeel voor het vormen van een aanpak op een vakantiepark. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij het formuleren van de informatiebehoefte en het (eventueel) uitzetten van een vraag bij een onderzoeks/adviesbureau. Het expertisecentrum beschikt zelf ook over informatie over vakantieparken. Zo is er bijvoorbeeld een Parkenbank met informatie over welke vakantieparken er in de provincie liggen en welke kenmerken zij hebben en er is een dashboard ‘Zicht op ondermijning’ die gemeenten zelf kunnen raadplegen of waar het expertisecentrum in kan helpen zoeken. Gemeenten kunnen contact met ons opnemen als zij over bepaalde informatie willen beschikken. 

Subsidieregeling

(LET OP: DEZE REGELING IS GESLOTEN PER 1 DECEMBER 2023. INDIEN DE REGELING WEER GEACTIVEERD WORDT, WORDT DAT (OOK) OP DEZE PAGINA GECOMMUNICEERD)

De provincie Overijssel heeft een subsidie opengesteld om de informatiepositie van gemeenten op vakantieparken te verbeteren door ervoor te zorgen dat de kosten geen bottleneck vormen voor het op orde brengen van de informatie. Met de subsidie kunnen gemeenten ondersteuning inhuren bij het in beeld brengen wat er speelt op vakantieparken.

Concreet gaat het om het uitvoeren van één of meerdere van de volgende onderzoeken:

Vitaliteitsscan

Hoe kansrijk is een vakantiepark op de toeristische markt?

Meer informatie

Een vitaliteitsscan geeft inzicht hoe het vakantiepark scoort op kwaliteit en de toeristische recreatieve mogelijkheden voor de toekomst. Het onderzoek geeft daarmee richting aan de opgave voor revitalisering of geeft aan dat een toeristische toekomst niet waarschijnlijk is. In dat geval is transformatie een optie voor het park. 

Veiligheids- en leefbaarheidsscan

Is er sprake van van veiligheids- of leefbaarheidsproblematiek?

Meer informatie

Een veiligheids- en leefbaarheidsscan geeft inzicht in welke mate er sprake is van onveiligheid en of leefbaarheidsproblematiek op het vakantiepark. De scan levert onder andere informatie op over: veiligheidssignalen over het park zelf, wie er op het park verblijven en of zij bekend zijn bij veiligheidspartners. Verder ook (bouw)overtredingen, mogelijk oneigenlijk gebruik, wat motieven zijn voor oneigenlijk gebruik en welke herhuisvestingsvraag of sociale vraag er speelt.

Voor dit onderzoek schakelen wij ons eigen team van toezichthouders in. Gemeenten hoeven geen subsidie aan te vragen en er is ook geen sprake van een eigen bijdrage!

+

Omgevingsscan

Hoe beïnvloeden vakantieparken binnen een recreatiecluster elkaar?

Meer informatie

Vooral bij recreatieclusters met daarin diverse vakantieparken, is het vaak nodig om inzichtelijk te krijgen hoe parken elkaar positief of negatief beïnvloeden en of een aanpak voor meerdere parken in de omgeving nodig is. Een onderzoek naar deze interactie geeft daar inzicht in en biedt aanknopingspunten voor te nemen stappen.

Transformatiescan

Is transformatie naar een andere functie een goede optie?

Meer informatie

Als een vakantiepark geen perspectief heeft op de vakantiemarkt, geeft een transformatiescan inzicht voor welke andere functies een park mogelijk in aanmerking komt, welke beperkende factoren er zijn als gekozen wordt voor een andere functie en wat er op hoofdlijnen nodig is voor een transformatie naar een andere functie. 

De subsidie bedraagt 75% van de kosten tot een maximum van € 10.000 per park. Voor meer informatie en aanvragen verwijzen we naar het subsidieloket van de provincie Overijssel:

Neem direct contact met ons op

Wij reageren zo spoedig mogelijk!

Contactformulier

14 + 14 =

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: