Werkwijze

Het expertisecentrum ondersteunt gemeentes op het vlak van procesbegeleiding, onderzoek en kennisdeling.

Gemeentes die zich zorgen maken over de vitaliteit van een vakantiepark, concrete aanleiding hebben om met een revitalisering of transformatie van een park aan de slag te gaan of veiligheids- en leefbaarheidsproblemen op en park signaleren, kunnen ondersteuning aanvragen bij het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel.

1. Procesbegeleiding

Het expertisecentrum brengt relevante kennis en ondersteunt in het vormgeven van de revitalisering of transformatie.

2. Onderzoek

Het expertisecentrum ondersteunt bij het uitvoeren van onderzoek om goed in beeld te krijgen welke uitdagingen er liggen.

3. Kennisdeling

Het expertisecentrum ontwikkelt en deelt kennis over vraagstukken rondom vitale vakantieparken.

Revitalisering of transformatie

1. Procesbegeleiding

Een revitalisering of transformatie van een vakantiepark is een complex en vaak langdurig proces. Het expertisecentrum ondersteunt de gemeenten in het vormgeven van dit proces, door relevante kennis in te brengen en mee te denken over welke stappen gezet moeten worden en in welke volgorde.

In het proces kunnen informatievragen ontstaan. Ook in het beantwoorden van vragen ondersteunt het expertisecentrum. 

Een aanpak van een park kent 4 fases
In de aanpak van niet vitale vakantieparken worden de volgende fases doorlopen:

Een goed gesprek tussen gemeente en de parkvertegenwoordiger.

Het op orde brengen van de informatiepositie.

Het ontwikkelen van een plan van aanpak.

Uitvoering van de aanpak.

Revitalisering of transformatie

2. Onderzoek

 Om goed in beeld te krijgen welke uitdagingen er liggen op een vakantiepark begeleidt het expertisecentrum bij het op orde brengen van de informatie over een park en de mogelijke aanpak. Bij het op orde brengen van de informatiepositie ondersteunt het expertisecentrum de gemeente door samen de juiste vragen te formuleren, geschikte onderzoeksbureaus te benaderen en offertes te beoordelen. Het expertisecentrum dekt 75% van de kosten van een onderzoek, tot maximaal € 10.000,- per park. Gemeentes financieren zelf ook 25%.

Vitaliteitsscan

Hoe kansrijk is een vakantiepark op de toeristische markt?

Meer informatie

Een vitaliteitsscan geeft inzicht hoe het vakantiepark scoort op kwaliteit en de toeristische recreatieve mogelijkheden voor de toekomst. Het onderzoek geeft daarmee richting aan de opgave voor revitalisering of geeft aan dat een toeristische toekomst niet waarschijnlijk is. In dat geval is transformatie een optie voor het park. 

Veiligheids- en leefbaarheidsscan

Is er sprake van van veiligheids- of leefbaarheidsproblematiek?

Meer informatie

 Een veiligheids- en leefbaarheidsscan geeft inzicht in welke mate er sprake is van onveiligheid en of leefbaarheidsproblematiek op het vakantiepark. De scan levert onder andere informatie op over veiligheidssignalen over het park zelf, wie er op het park verblijven en of zij bekend zijn bij veiligheidspartners,(bouw)overtredingen, mogelijk oneigenlijk gebruik, wat motieven zijn voor oneigenlijk gebruik en welke herhuisvestingsvraag of sociale vraag er speelt.

+

Omgevingsscan

Hoe beïnvloeden vakantieparken binnen een recreatiecluster elkaar?

Meer informatie

Vooral bij recreatieclusters met daarin diverse vakantieparken, is het vaak nodig om inzichtelijk te krijgen hoe parken elkaar positief of negatief beïnvloeden en of een aanpak voor meerdere parken in de omgeving nodig is. Een onderzoek naar deze interactie geeft daar inzicht in en biedt aanknopingspunten voor te nemen stappen.

Transformatiescan

Is transformatie naar een andere functie een goede optie?

Meer informatie

Als een vakantiepark geen perspectief heeft op de vakantiemarkt, geeft een transformatiescan inzicht voor welke andere functies een park mogelijk in aanmerking komt, welke beperkende factoren er zijn als gekozen wordt voor een andere functie en wat er op hoofdlijnen nodig is voor een transformatie naar een andere functie. 

Revitalisering of transformatie

3. Kennisdeling

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ontwikkelt en deelt kennis over vraagstukken rondom vitale vakantieparken. Het expertisecentrum investeert in het ontwikkelen van processen en handreikingen en heeft goed overzicht op welke kennis er is waar deze te verkrijgen is. Deze informatie wordt onder andere ontsloten via deze website, via LinkedIn en via bijeenkomsten. 

Ga naar de kennisbank

Aanmelden

Het aanmelden van een casus

Het expertisecentrum biedt gemeenten expertise en instrumenten om zelf met de parken aan de slag te gaan.
Gemeenten blijven daarbij telkens zelf verantwoordelijk.

Om te bepalen of het vakantiepark in het werkveld van het expertisecentrum valt, moet er een indicatie zijn dat een park tot de categorie ‘achterblijvers’ of ‘zorgenkindjes’ behoort. Vindt er permanente bewoning of ander oneigenlijk gebruik plaats? Is er sprake van achterblijvende kwaliteit en er zorgen over de toekomst van het park? Zijn er zorgen over ondermijning, veiligheid of leefbaarheid? Als er zorgen over één of meerdere van deze elementen zijn kan het expertisecentrum ingeschakeld worden.

Samen met het expertisecentrum kan de gemeente de informatiepositie op orde brengen. Zie het kopje ‘onderzoek’ op de pagina werkwijze over hoe dit aangepakt kan worden.

Het aanmelden van een casus verloopt altijd via de gemeente. Als een vakantiepark zelf aan de slag wil met revitalisering, transformatie of de aanpak van onveiligheid en leefbaarheidsproblematiek, dient de parkvertegenwoordiger zich bij de gemeente te melden.

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: